VoIP

Hlasový internetový protokol

IP telefonie, internetová telefonie a širokopásmový telefon, technologie, která umožňuje hlasovou konverzaci přes internet nebo přes jakoukoli vyhrazenou síť internetového protokolu (IP) místo přes vyhrazené hlasové přenosové linky.


VoIP

Voice‐over Internet Protocol

IP Telephony, Internet Telephony and Broadband Phone, a technology that makes it possible to have a voice conversation over the Internet or over any dedicated Internet Protocol (IP) network instead of over dedicated voice transmission lines.

Použito v metodice