VPN

Soukromá virtuální síť

Zabezpečená soukromá síť, která využívá veřejnou telekomunikační infrastrukturu k přenosu dat.


VPN

Virtual private network

A secure private network that uses the public telecommunications infrastructure to transmit data.

Použito v metodice