VPNC

Virtuální privátní síťový koncentrátor

Systém používaný k vytvoření VPN tunelů a zpracování velkého počtu současných připojení. Tento systém poskytuje autentizační, autorizační a účetní služby.


VPNC

Virtual private network concentrator

A system used to establish VPN tunnels and handle large numbers of simultaneous connections. This system provides authentication, authorization and accounting services.

Použito v metodice