Vstupy a výstupy

Procesní produkty / artefakty považované za nezbytné k podpoře chodu procesu.


Inputs and Outputs

The process work products/artifacts considered necessary to support operation of the process.

Použito v metodice