Výbor pro strategii IT

Výbor na úrovni správní rady, aby zajistil, že správní rada bude zapojena do významných záležitostí a rozhodnutí IT.


IT Strategy Committee

A committee at the level of the board of directors to ensure that the board is involved in major IT matters and decisions.

Použito v metodice