Výchozí heslo

Heslo, které se používá k získání přístupu při prvním načtení systému do počítače nebo síťového zařízení.


Default Password

The password used to gain access when a system is first installed on a computer or network device.

Použito v metodice