Výchozí nastavení

Nastavení nebo preference počítačového softwaru, které udává, co se automaticky stane v případě, že uživatel neuvedl další předvolbu.


Default

A computer software setting or preference that states what will automatically happen in the event that the user has not stated another preference.

Použito v metodice