Výchozí zásady odmítnutí

Zásada, podle které je přístup odepřen, pokud není výslovně povolen, inverzní možnost selhání.


Default Deny Policy

A policy whereby access is denied unless it is specifically allowed; the inverse of default allow.

Použito v metodice