Výkazy výjimek

Výkaz výjimek je generován programem, který identifikuje transakce nebo data, které se zdají být nesprávné.


Exception Reports

An exception report is generated by a program that identifies transactions or data that appear to be incorrect.

Použito v metodice