Výkon

V IT je skutečná realizace nebo dosažení procesu.


Performance

In IT, the actual implementation or achievement of a process.

Použito v metodice