Vyměnitelné médium

Jakýkoli typ úložného zařízení, které lze ze systému odstranit během běhu.


Removable Media

Any type of storage device that can be removed from the system while is running.

Použito v metodice