Výpočet koncového uživatele

Schopnost koncových uživatelů navrhnout a implementovat vlastní informační systém s využitím počítačových softwarových produktů.


End‐user Computing

The ability of end users to design and implement their own information system utilizing computer software products.

Použito v metodice