Výrobní software

Software, který je používán a prováděn pro podporu běžných a autorizovaných organizačních operací.


Production Software

Software that is being used and executed to support normal and authorized organizational operations.

Použito v metodice