Vyrovnávací paměť

Paměť vyhrazená pro dočasné uchovávání dat pro vyrovnání rozdílů mezi provozními rychlostmi různých zařízení, například tiskárny a počítače.


Buffer

Memory reserved to temporarily hold data to offset differences between the operating speeds of different devices, such as a printer and a computer.

Použito v metodice