Výsledek

Něco, co následuje v důsledku nebo následku.


Outcome

Something that follows as a result or consequence.

Použito v metodice