Výsledné opatření

Představuje důsledky předchozích opatření; často uváděné jako indikátor zpoždění.


Outcome Measure

Represents the consequences of actions previously taken; often referred to as a lag indicator.

Použito v metodice