Výstupní analyzátor

Zkontroluje přesnost výsledků testu.


Output Analyzer

Checks the accuracy of the results produced by a test run.

Použito v metodice