Výstupní analyzátor

Zkontroluje přesnost výsledků testu.

Použito v metodice