Vyvážené skóre karty

Nástroj pro správu organizační strategie, který používá vážení opatření pro oblasti ukazatelů finanční výkonnosti (lag), interních operací, měření zákazníků, učení a růstové (olovo) ukazatele.


Business Balanced Scorecard

A tool for managing organizational strategy that uses weighted measures for the areas of financial performance (lag) indicators, internal operations, customer measurements, learning and growth (lead) indicators, combined to rate the enterprise.

Použito v metodice