Vývoj systémů orientovaných na data

Zaměřuje se na poskytování výkazů ad hoc pro uživatele vytvořením vhodně přístupné databáze informací a poskytnutím užitečných údajů spíše než funkcí.

Použito v metodice