Vývoj systémů orientovaných na data

Zaměřuje se na poskytování výkazů ad hoc pro uživatele vytvořením vhodně přístupné databáze informací a poskytnutím užitečných údajů spíše než funkcí.


Data‐Oriented systems development

Focuses on providing ad hoc reporting for users by developing a suitable accessible database of information and to provide useable data rather than a function.

Použito v metodice