Vývojový cyklus

Také známý jako tradiční vývoj, vývojový cyklus zaměřený na postup s formálním odhlášením na konci každé úrovně.


Waterfall Development

Traditional development, a procedure‐focused development cycle with formal sign‐ off at the completion of each level.

Použito v metodice