Vývojový diagram systému

Grafické znázornění sekvence operací v informačním systému nebo programu.


System Flowchart

Graphic representations of the sequence of operations in an information system or program.

Použito v metodice