Významná nesprávnost

Náhodné nebo úmyslné nepravdivé prohlášení, které ovlivňuje výsledky auditu v měřitelném rozsahu.


Material Misstatement

An accidental or intentional untrue statement that affects the results of an audit to a measurable extent.

Použito v metodice