Významná nesprávnost

Náhodné nebo úmyslné nepravdivé prohlášení, které ovlivňuje výsledky auditu v měřitelném rozsahu.

Použito v metodice