Významnost

Auditovací koncepce týkající se významu informací, pokud jde o jejich dopad nebo dopad na fungování auditovaného subjektu. Výraz relativního významu nebo významu určité věci v kontextu podniku jako celku.


Materiality

An auditing concept regarding the importance of an item of information with regard to its impact or effect on the functioning of the entity being audited. An expression of the relative significance or importance of a particular matter in the context of the enterprise as a whole.

Použito v metodice