Významný nedostatek

Významným nedostatkem je nedostatek nebo kombinace nedostatků v interní kontrole účetního výkaznictví, která je méně závažná než materiální slabost, která je přesto důležitá, aby si zasloužila pozornost osob odpovědných za dohled nad finančním výkaznictvím společnosti.


Significant Deficiency

A significant deficiency is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal control over financial reporting, that is less severe than a material weakness yet important enough to merit attention by those responsible for oversight of the company's financial reporting.

Použito v metodice