Výzva / odpověď token

Metoda autentizace uživatele, která se provádí pomocí protokolu CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol).


Challenge/response token

A method of user authentication that is carried out through use of the Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP).

Použito v metodice