Vzhled

Zákon dávání nápadu nebo dojmu o bytí nebo něco.


Appearance

The act of giving the idea or impression of being or doing something.

Použito v metodice