Vzhled nezávislosti

Chování přiměřené ke splnění situací, ke kterým dochází během auditorské práce (rozhovory, schůzky, podávání zpráv atd.)


Appearance of Independence

Behavior adequate to meet the situations occurring during audit work (interviews, meetings, reporting, etc.)

Použito v metodice