W3C

Konzorcium pro web

Mezinárodní konsorcium založené v roce 1994 poboček z veřejných i soukromých organizací zabývajících se internetem.

Použito v metodice