W3C

Konzorcium pro web

Mezinárodní konsorcium založené v roce 1994 poboček z veřejných i soukromých organizací zabývajících se internetem.


W3C

World Wide Web Consortium

An international consortium founded in 1994 of affiliates from public and private organizations involved with the Internet and the web.

Použito v metodice