WAN

Širokoúhlá síť

Počítačová síť spojující různé vzdálené lokality, které se mohou pohybovat od krátkých vzdáleností, jako je podlaha nebo budova, až po extrémně dlouhé přenosy, které zahrnují velký region nebo několik zemí.


WAN

Wide Area Network

A computer network connecting different remote locations that may range from short distances, such as a floor or building, to extremely long transmissions that encompass a large region or several countries.

Použito v metodice