WANS

Široký síťový přepínač

Zařízení vrstvené datové vazby, které se používá k implementaci různých technologií WAN, jako je režim asynchronního přenosu, řešení relé od bodu do bodu a digitální síť s integrovanými službami (ISDN).


WANS

Wide area network switch

A data link layer device used for implementing various WAN technologies such as asynchronous transfer mode, point‐to‐point frame relay solutions, and integrated services digital network (ISDN).

Použito v metodice