Webová stránka

Viditelná obrazovka zobrazující informace prostřednictvím webového prohlížeče v jediném zobrazení, které někdy vyžadují, aby uživatel posouval a prohlížel celou stránku.


Web Page

A viewable screen displaying information, presented through a web browser in a single view, sometimes requiring the user to scroll to review the entire page.

Použito v metodice