Webový server

Použití modelu klientského serveru a protokolu HTTP (HyperText Transfer Protocol) na webu World Wide Web je program, který uživatelům poskytuje webové stránky.


Web Server

Using the client‐server model and the World Wide Web's HyperText Transfer Protocol (HTTP), Web Server is a software program that serves web pages to users.

Použito v metodice