WLAN

Wireless local area network

Dva nebo více systémů propojených pomocí metody bezdrátové distribuce.


WLAN

Wireless local area network

Two or more systems networked using a wireless distribution method.

Použito v metodice