WPA

Wi‐Fi Chráněný přístup

Třída systémů používaných k zabezpečení bezdrátových (Wi-Fi) počítačových sítí.


WPA

Wi‐Fi Protected Access

A class of systems used to secure wireless (Wi‐Fi) computer networks.

Použito v metodice