WSDL

Jazyk popisu webových služeb

Jazyk formátovaný rozšířením značkovacího jazyka (XML). Používá se k popisu funkcí webové služby jako sbírky koncových bodů komunikace schopných vyměňovat si zprávy; WSDL je jazyk používaný systémem Universal Description, Discovery and Integration (UDDI). 

Použito v metodice