WSDL

Jazyk popisu webových služeb

Jazyk formátovaný rozšířením značkovacího jazyka (XML). Používá se k popisu funkcí webové služby jako sbírky koncových bodů komunikace schopných vyměňovat si zprávy; WSDL je jazyk používaný systémem Universal Description, Discovery and Integration (UDDI). 


WSDL

Web Services Description Language

A language formatted with extensible markup language (XML). Used to describe the capabilities of a web service as collections of communication endpoints capable of exchanging messages; WSDL is the language used by Universal Description, Discovery and Integration (UDDI). 

Použito v metodice