X.25 Rozhraní

Rozhraní mezi datovým koncovým zařízením (DTE) a zařízením pro ukončení datových obvodů (DCE) pro terminály pracující v režimu paketů v některých veřejných datových sítích.


X.25 Interface

An interface between data terminal equipment (DTE) and data circuit‐terminating equipment (DCE) for terminals operating in the packet mode on some public data networks.

Použito v metodice