X.25 Rozhraní

Rozhraní mezi datovým koncovým zařízením (DTE) a zařízením pro ukončení datových obvodů (DCE) pro terminály pracující v režimu paketů v některých veřejných datových sítích.

Použito v metodice