X.500

Norma, která definuje, jak by měly být strukturovány globální adresáře.


X.500

A standard that defines how global directories should be structured.

Použito v metodice