XACML

Rozšiřitelný značkovací jazyk pro řízení přístupu

Deklarativní jazyk pro kontrolu přístupu k uživatelským aplikacím pro online uživatelské aplikace implementovaný v Extensible Markup Language (XML).


XACML

Extensible Access Control Markup Language

A declarative online software application user access control policy language implemented in Extensible Markup Language (XML).

Použito v metodice