XML

Rozšířitelný značkovací jazyk

Vydáno prostřednictvím konsorcia World Wide Web Consortium, XML je webová technika pro vývoj aplikací, která umožňuje konstruktérům vytvářet vlastní tagy, což umožňuje definování, přenos, validaci a interpretaci dat mezi aplikacemi a podniky.


XML

EXtensible Markup Language

Promulgated through the World Wide Web Consortium, XML is a web‐based application development technique that allows designers to create their own customized tags, thus, enabling the definition, transmission, validation and interpretation of data between applications and enterprises.

Použito v metodice