XOR

Exkluzivní OR

Operátor exkluzivní OR vrátí hodnotu TRUE pouze tehdy, je-li jen jeden z jeho operandů TRUE.


XOR

Exclusive‐OR

The exclusive‐OR operator returns a value of TRUE only if just one of its operands is TRUE.

Použito v metodice