Zabezpečení aplikací

Vztahuje se k bezpečnostním aspektům, které aplikace podporuje, především s ohledem na roli nebo odpovědnosti a auditorské cesty v rámci aplikací.


Application Security

Refers to the security aspects supported by the application, primarily with regard to the roles or responsibilities and audit trails within the applications.

Použito v metodice