Zadní dveře

Prostředek obnovení přístupu k poškozenému systému instalací softwaru nebo konfigurací stávajícího softwaru pro umožnění vzdáleného přístupu v podmínkách definovaných útočníkem.


Back Door

A means of regaining access to a compromised system by installing software or configuring existing software to enable remote access under attacker‐defined conditions.

Použito v metodice