Zajišťovací iniciativa

Objektivní přezkoumání důkazů pro účely posouzení řízení rizik, kontroly nebo řízení podniku.


Assurance Initiative

An objective examination of evidence for the purpose of providing an assessment on risk management, control or governance processes for the enterprise.

Použito v metodice