Zajišťovací iniciativa

Objektivní přezkoumání důkazů pro účely posouzení řízení rizik, kontroly nebo řízení podniku.

Použito v metodice