Základní architektura

Stávající popis základních návrhů součástí obchodního systému před vstupem do cyklu přezkumu architektury a redesignu.


Baseline Architecture

The existing description of the fundamental underlying design of the components of the business system before entering a cycle of architecture review and redesign.

Použito v metodice