Zákonné požadavky

Zákony vytvořené vládními institucemi.


Statutory Requirements

Laws created by government institutions.

Použito v metodice