Zálohovací centrum

Alternativní zařízení pro pokračování operací IT / IS, pokud není k dispozici primární centrum pro zpracování dat (DP).


Backup Center

An alternate facility to continue IT/IS operations when the primary data processing (DP) center is unavailable.

Použito v metodice