Zálohování

Soubory, vybavení, data a postupy k dispozici pro použití v případě poruchy nebo ztráty, pokud jsou originály zničeny nebo mimo provoz.


Backup

Files, equipment, data and procedures available for use in the event of a failure or loss, if the originals are destroyed or out of service.

Použito v metodice