Zaokrouhlení dolů

Metoda počítačového podvodu obsahujícího počítačový kód, který instruuje počítač, aby odstranil malá množství peněz z autorizované transakce počítače tím, že zaokrouhlí dolů na nejbližší celkovou hodnotu a přesměruje zaokrouhlenou částku na účet pachatele.


Rounding Down

A method of computer fraud involving a computer code that instructs the computer to remove small amounts of money from an authorized computer transaction by rounding down to the nearest whole value denomination and rerouting the rounded off amount to the perpetrator’s account.

Použito v metodice