Zápis v deníku

Debet nebo kredit na účet hlavní knihy v Oracle.


Journal Entry

A debit or credit to a general ledger account, in Oracle.

Použito v metodice