Zarovnání

Stav, ve kterém umožňují řízení podnikových IT cíle a strategie podniku.

Použito v metodice