Zarovnání

Stav, ve kterém umožňují řízení podnikových IT cíle a strategie podniku.


Alignment

A state where the enablers of governance and management of enterprise IT support the goals and strategies of the enterprise.

Použito v metodice